Over mij

Controller Onderwijs

Eigenlijk heet ik sinds juni 2021 Esther van der Werf maar zakelijk ga ik nog steeds door het leven onder mijn eigen naam; Esther de Jong. Tezamen met Karel en Mokka, onze twee katten, wonen we in de buurt van Haarlem. In juli 2021 zijn mijn man en ik ouders geworden van ons zoontje Luuk waardoor er nu altijd leven in de brouwerij is!

Bestuurskunde (MSc)

Besturen van maatschappelijke organisaties
Vrije Universiteit  |   2018 – 2021
Om mijn kennis te verbreden ben ik in 2018 met de master Bestuurskunde gestart. In juli 2021 ben ik succesvol afgestudeerd met een scriptie gericht op leiderschap in het onderwijs.

Accounting & Finance (BSc)

Minor in controlling
Markus Verbeek Praehep  |   2013 – 2017                                                                    Mijn eindscriptie heb ik geschreven over een organisatie in transitie die, aan de hand van diverse modellen uit de theorie, de financiële afdeling heeft hervormd.

Accountancy

Deeltijd – 4 dagen werken, 1 dag studie
Nyenrode Business Universiteit  |   2009 – 2013
Naast mijn reguliere vakken was ik mentor van eerstejaars studenten en heb ik twee keuzemodules gevolgd: ‘Coaching & Mentoring’ en ‘Public Auditing’.

Toezien op passend onderwijs in PO en VO

VTOI-NVTK Academie – November 2021                                                                    Voor de kwaliteit van het toezicht op de samenwerkingsverbanden is het van belang dat de interne toezichthouder een onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van de bestuurder en zicht heeft op het passend onderwijs. Deze bijeenkomst heeft bijgedragen aan het actueel houden van mijn kennis.

Oriëntatiesessie aankomende toezichthouder

VTOI-NVTK Academie – Oktober – december 2020                                                Deze sessies waren bedoeld als oriëntatie of het toezichthouderschap op een onderwijsorganisatie bij mij zou passen. Na het volgen van een interactief programma en een stageperiode leek het mij erg leuk om ook via deze route iets voor het onderwijs te kunnen betekenen.

Jong Control

Interim controller | dec 2021 – heden                      
Zie mijn LinkedIn voor actuele functies – Klik hier!

Passend Onderwijs West-Friesland

Lid RvT | jan 2021 – heden
Passend Onderwijs West-Friesland bestaat uit twee onafhankelijke samenwerkingsverbanden voor PO en VO, met één aansturing. De raad van toezicht bestaat uit nog twee andere leden waarvan één lid met een onderwijskundige en één lid met een juridische achtergrond. Financiën zit in mijn portefeuille.

Stichting IRIS

Business controller | mrt 2019 – jan 2022
Als controller adviseerde ik vanuit een onafhankelijke rol de bestuurder en de rectoren van de scholen. Daarnaast ondersteunde ik bij tactische en strategische vraagstukken maar gaf ook (on)gevraagd advies. Samen met de collega’s binnen het stafbureau en de scholen hield ik me bezig met het implementeren en optimaliseren van de inrichting en werking van processen en systemen. Ik hield een vinger aan de pols wat betreft de financiële aspecten van de organisatie en de planning- en controlcyclus.

Deloitte

Consultant | sep 2016 – feb 2019
Bij Deloitte is eigenlijk de basis voor mijn interimschap gelegd doordat ik als consultant bij verschillende opdrachtgevers tijdelijke functies heb mogen vervullen. Zo ben ik als analyst ingezet t.b.v. de afhandeling van jaarrekeningen binnen de onderwijssector en mocht ik daarna assisteren bij een onderzoek naar groen onderwijs (MBO en VO) bij de Inspectie van het Onderwijs.

Alberdingk Thijm Scholen

Assistent Controller | mei 2014 – aug 2016 
Als Assistent Controller was ik onderdeel van het besturingscentrum dat service verleend aan 17 scholen in het Primair Onderwijs, 6 scholen in het Voortgezet Onderwijs, een facilitair bedrijf en een fonds voor uitwisselingsstudenten. Vier keer per jaar voerde ik kwartaalgesprekken met de directie van deze scholen en zetten we de resultaten af tegen de gemaakte begroting. Tevens was ik medeverantwoordelijk voor het rapportage- en subsidieproces binnen de organisatie, was ik betrokken bij het samenstellen van de verschillende jaarrekeningen en de bijbehorende dossieropbouw.

BDO Accountants

Assistent Accountant | sept 2009 – apr 2014
Als Assistent Accountant was ik onderdeel van verschillende teams waarbij we verantwoordelijk waren voor het opstellen of controleren van de jaarrekening. Na mijn promotie werden mijn werkzaamheden uitgebreid met bekostigingscontroles en subsidieverklaringen. De klanten waar ik voor werkte waren onder andere enkele administratiekantoren voor PO, diverse VO scholen, MBO en vakinstellingen maar ook musea en Stichtingen die zich inzetten voor de maatschappij.

Referenties

.